Khoá học lập trình


1. Khoá lập trình winform Online

Thời lượng:32 giờ  Số bài:16  Học phí:2,200,000 VNĐ

Khoá học lập trình winform C# là khoá học giảng dạy kiến thức tổng quát từ cơ bản-> nâng cao.

Khoá học dành cho mọi đối tượng:

- Bắt đầu tìm hiểu về C#

- Học để nắm có hệ thống kiến thức

Đáp ứng tốt cho nhu cầu thực tế của các cá nhân, doanh nghiệp

Học qua video quay sẵn: 700,000

2. Khoá lập trình Website ASP.NET Online

Thời lượng:30 giờ  Số bài:14  Học phí:2,200,000 VNĐ

Khoá học lập trình ASP.NET C# là khoá học giảng dạy kiến thức tổng quát từ cơ bản-> nâng cao.

Khoá học dành cho mọi đối tượng:

- Bắt đầu tìm hiểu về ASP.NET

- Học để nắm có hệ thống kiến thức

Đáp ứng tốt cho nhu cầu thực tế của các cá nhân, doanh nghiệp

Học qua video quay sẵn: 700,000

3. Khoá học theo dự án phần mềm quản lý công việc từ A-Z

Thời lượng:30-60 giờ  Số bài:20  Học phí:5,000,000 VNĐ

Khoá lập trình phần mềm theo dự án từ A-Z là khoá học thiết kế và giảng dạy mô phỏng theo 1 dự án, hoàn chỉnh mọi công đoạn, giảng viên và học viên cùng phân tích cơ sở dữ liệu, lựa chọn mô hình code, tiến hành các bước từ A-Z

Học qua video quay sẵn: 2,000,000

4. Khoá lập trình website theo dự án từ A-Z

Thời lượng:30-60 giờ  Số bài:20  Học phí:5,000,000 VNĐ

Khoá học lập trình website theo dự án từ A-Z là khoá học được thiết kế dạng cho mọi đối tượng yêu thích lập trình website bằng ASP.NET. Khoá học sẽ mô phỏng 1 dự án và hướng dẫn lập trình các bước theo dạng "cầm tay chỉ việc".

Học bằng video quay sẵn: 2,000,000