Khoá lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao


Tin khác:

Khoá học viết phần mềm quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn ISO

Khoá học viết phần mềm quản lý bán hàng, quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn iso là khoá học viết theo nghiệp vụ thực tế ở doanh nghiệp đang thực hiện mua bán hàng hoá, và có thêm mảng sản xuất, gia công sản phẩm

Học phí:

- Học online 1 kèm 1 với giảng viên Ths: 12,000,000/khoá/4.5 tháng

- Học online bằng video quay sẵn, có giảng viên Ths trợ giúp: 7,000,000/khoá

Link xem thêm:https://thanhsoft.net/KH14/Khoa-hoc-viet-phan-mem-quan-ly-san-xuat-theo-tieu-chuan-ISO.html