Khoá học theo dự án phần mềm quản lý công việc từ A-Z


Ưu điểm của khoá học lập trình theo dự án từ A-Z:

- Học minh hoạ thực tế, học viên nhìn và thảo luận trực tiếp

- Minh hoạ từng bước theo dạng "cầm tay chỉ việc"

- Học viên sẽ dùng teamview để remote vào máy tính giảng viên, sử dụng voice và audio để trao đổi

- Được tự quay video xem lại, hoặc sau buổi học, giảng viên sẽ gửi video quay lại dưới dạng link mediafire

- Trải qua khoá học, học viên hoàn toàn đủ kiến thức từ A-Z để bắt đầu viết phần mềm, tự tin hơn khi xin việc

Điểm mới ở Thanhsoft:

- Tất cả các khoá học có thời gian học linh động, phù hợp với học viên, khoá học và học phí thiết kế dành cho lớp 1 học viên/ 1 giảng viên. Khi số lượng người học tăng, học phí sẽ giảm, sĩ số tối đa 5 bạn/lớp

Ai là người có thể theo học khoá học này?

- Các bạn đã làm quen với ngôn ngữ C#, nhưng chưa hệ thống được và còn nhiều kiến thức chưa nắm được

- Các học viên đã theo học khoá học C# winform của Thanhsoft

- Các bạn chưa học lập trình, nhưng yêu thích lập trình vẫn có thể tham dự, các bạn sẽ được rèn lại về C# trước khi bắt tay vào dự án, để có thể theo kịp