Khoá học theo dự án phần mềm quản lý công việc từ A-Z


Ưu điểm của khoá học lập trình theo dự án từ A-Z:

- Học minh hoạ thực tế, học viên nhìn và thảo luận trực tiếp

- Minh hoạ từng bước theo dạng "cầm tay chỉ việc"

- Học viên sẽ dùng teamview để remote vào máy tính giảng viên, sử dụng voice và audio để trao đổi

- Được tự quay video xem lại, hoặc sau buổi học, giảng viên sẽ gửi video quay lại dưới dạng link mediafire

- Trải qua khoá học, học viên hoàn toàn đủ kiến thức từ A-Z để bắt đầu viết phần mềm, tự tin hơn khi xin việc

Điểm mới ở Thanhsoft:

- Tất cả các khoá học có thời gian học linh động, phù hợp với học viên, khoá học và học phí thiết kế dành cho lớp 1 học viên/ 1 giảng viên. Khi số lượng người học tăng, học phí sẽ giảm, sĩ số tối đa 5 bạn/lớp

Ai là người có thể theo học khoá học này?

- Các bạn đã làm quen với ngôn ngữ C#, nhưng chưa hệ thống được và còn nhiều kiến thức chưa nắm được

- Các học viên đã theo học khoá học C# winform của Thanhsoft

- Các bạn chưa học lập trình, nhưng yêu thích lập trình vẫn có thể tham dự, các bạn sẽ được rèn lại về C# trước khi bắt tay vào dự án, để có thể theo kịp

 

Tin khác:

Khoá lập trình website theo dự án từ A-Z

Khoá học lập trình website theo dự án từ A-Z là khoá học được thiết kế dạng cho mọi đối tượng yêu thích lập trình website bằng ASP.NET. Khoá học sẽ mô phỏng 1 dự án và hướng dẫn lập trình các bước theo dạng "cầm tay chỉ việc".

Học bằng video quay sẵn: 2,000,000

Khoá lập trình Website ASP.NET Online

Bạn là sinh viên, bạn là người đã đi làm, bạn muốn học ngôn ngữ lập trình ASP.NET để viết phần mềm ứng dụng website như:web giới thiệu doan nghiệp, hay các ứng dụng quản lý nhân sự, tiền lương, bán hàng, phần mềm quản lý,... các loại trên nền web? Bạn có thể chọn học khoá này!

Khoá học lập trình ASP.NET( C# ) là khoá học giảng dạy từ cơ bản->nâng cao, dành cho mọi đối tượng bắt đầu học lập trình web, và cả những đối tượng cần hệ thống hoàn chỉnh kiến thức lập trình 

Khoá lập trình winform Online

Bạn là sinh viên, bạn là người đã đi làm, bạn muốn học ngôn ngữ lập trình C# để viết phần mềm desktop như: quản lý nhân sự, tiền lương, bán hàng, phần mềm quản lý,... các loại? Bạn có thể chọn học khoá này!

Khoá học lập trình winform C# là khoá học giảng dạy từ cơ bản->nâng cao, dành cho mọi đối tượng bắt đầu học lập trình, và cả những đối tượng cần hệ thống hoàn chỉnh kiến thức lập trình C#

Trải qua khoá học, bạn hoàn toàn tự tin về kiến thức và kỹ thuật code của mình, đăng ký khoá học ngay để bắt đầu học tập