Khóa viết phần mềm quản lý thông tin đảng viên qua video A-Z


Khóa hướng dẫn viết phần mềm quản lý thông tin đảng viên từ A-Z là một trong các khóa học viết phần mềm theo dự án thực tế của Thanhsoft.

Nội dung trong khóa học bao gồm:

+ Phân tích  và thiết kế database

+ Thiết kế giao diện bằng RibbonControl, XTraTab, XtraTab,.. thuộc bộ công nghệ thiết kế chuyên nghiệp DevExpress

+ Code xây dựng theo dạng step by step, trực quan

+ Học viên đăng kí sẽ nhận: video, code dự án, database kèm theo

+ Hỗ trợ và tư vân học tập suốt đời, tư vấn về giải pháp miễn phí khi khách hàng tự viết 1 soft khác

Đăng kí và thanh toán: TẠI ĐÂY