Khóa học viết phần mềm kế toán bán hàng từ A-Z Ngọc Thảo - Hưng Yên

admin

Administrator
Staff member
Nội dung:
Phần 1: Hướng dẫn và đào tạo viết phần mềm quản lý kế toán bán hàng trên nền desktop
Phần 2: Triển khai và hướng dẫn viết phần mềm bán hàng cho công ty Ngọc Thao -Hưng Yên
Ngày bắt đầu: 01/07/2022
 
Top