Hot-Bộ video hướng dẫn viết phần mềm kế toán bán hàng theo dự án từ A-Z giá hấp dẫn

admin

Administrator
Staff member
Khóa hướng dẫn viết phần mềm kế toán bán hàng theo dự án từ A-Z là khóa hoàn chỉnh, dành cho đối tượng yêu thích lập trình, đã biết về C#, có kiến thức chuẩn để có thể tự tin viết ra một sản phẩm hoàn chỉnh.
Kết thúc khóa học này, bạn sẽ:
+ Tự tin hơn viết code
+ Nằm được mọi quy trình tạo ra phần mềm
+ Code chuyên nghiệp hơn
+ Có thể tự tay viết phần mềm quản lý tương tự khác dễ dàng
Code minh họa cô đọng, dễ hiểu
Giá: 2,000,000 VNĐ (Hai triệu đồng)
Giảng viên giảng dạy: 13 năm kinh nghiệm sư phạm và quản lý dự án
Liên hệ đăng kí: 0908.450.457 (Ths Nguyễn Văn Thanh)
Email: thanh.thanhsoft@gmail.com
 
Top