Hot- Bộ video hướng dẫn lập trình website asp.net từ cb-nc giá hấp dẫn

admin

Administrator
Staff member
Nhằm đáp ứng nhu cầu học lập trình web asp.net C# của học viên, bên cạnh Thanhsoft mở lớp học online, nếu học viên có khả năng tự học và ít thời gian để theo lớp học online, có thể mua bộ video khóa này quay sẵn với giá rẻ hơn rất nhiều, cụ thể
Giá học online 1 kèm 1: 2,200k (Hai triệu hai)
Giá học qua bộ video quay sẵn: 700k (Bay trăm nghìn đồng)
===
Link tham khảo tại đây:https://thanhsoft.net/KH02/Khoa-lap-trinh-Website-ASP.NET-Online.html
Hotline đăng ký: 0908.450.457 (Ths Nguyễn Văn Thanh)
Email: thanh.thanhsoft@gmail.com
 
Top