Load image từ byte SQL lên ASP.NET

Thảo luận trong 'Khoá lập trình Website ASP.NET' bắt đầu bởi admin, 18/3/18.

 1. admin

  admin Dạy viết phần mềm Thành viên BQT

  Từ SQL, dùng array gọi data image ở SQL ra C#:
  PortableTerminalDbEntities entity = new PortableTerminalDbEntities();
  byte[] arr = (from b in entity.Sicil where b.Id == 31 select b.Fotograf).First();

  Image rImage = null;
  using (MemoryStream ms = new MemoryStream(arr))
  {
  rImage = Image.FromStream(ms);
  }
  Sau đó, truyền arr cho đối tượng Image ở asp.net:
  rImage.ImageUrl = "data:image;base64," + Convert.ToBase64String(arr);
   

Chia sẻ trang này