Khóa học viết phần mềm quản lý và triển khai dự án quản lý dự án Cty Đoàn Minh Công

admin

Administrator
Staff member
Khóa học gồm 3 phần:
Phần 1: Học viết phần mềm quản lý bán hàng từ A-Z
Phần 2: Phân tích và thiết kế phần mềm quản lý dự án
Phần 3: Triển khai
Ngày bắt đầu:18.04.2022
Địa điểm: Online và tại Hải Dương
 
Top