Search results

 1. A

  Khóa học online 1 kèm 1 C# cb-nc Phúc Hưng

  Đang cập nhật
 2. A

  Lập trình C# với API Telegram

  Đang cập nhật
 3. A

  Hàm chuyển đối số thành tiền tệ C#

  public String NumberToTextVN(decimal total) { try { string rs = ""; total = Math.Round(total, 0); string[] ch = { "không", "một", "hai", "ba", "bốn", "năm", "sáu", "bảy", "tám", "chín" }; string[] rch...
 4. A

  Hot-Bộ video hướng dẫn viết phần mềm kế toán bán hàng theo dự án từ A-Z giá hấp dẫn

  Khóa hướng dẫn viết phần mềm kế toán bán hàng theo dự án từ A-Z là khóa hoàn chỉnh, dành cho đối tượng yêu thích lập trình, đã biết về C#, có kiến thức chuẩn để có thể tự tin viết ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Kết thúc khóa học này, bạn sẽ: + Tự tin hơn viết code + Nằm được mọi quy trình tạo ra...
 5. A

  Hot- Bộ video hướng dẫn lập trình website asp.net từ cb-nc giá hấp dẫn

  Nhằm đáp ứng nhu cầu học lập trình web asp.net C# của học viên, bên cạnh Thanhsoft mở lớp học online, nếu học viên có khả năng tự học và ít thời gian để theo lớp học online, có thể mua bộ video khóa này quay sẵn với giá rẻ hơn rất nhiều, cụ thể Giá học online 1 kèm 1: 2,200k (Hai triệu hai) Giá...
 6. A

  Hot-Bộ video khóa lập trình phần mềm C# từ cb-nc giá hấp dẫn

  Nhằm đáp ứng nhu cầu học lập trình winform C# của học viên, bên cạnh Thanhsoft mở lớp học online, nếu học viên có khả năng tự học và ít thời gian để theo lớp học online, có thể mua bộ video khóa này quay sẵn với giá rẻ hơn rất nhiều, cụ thể Giá học online 1 kèm 1: 2,200k (Hai triệu hai) Giá học...
 7. A

  Khóa học viết phần mềm kế toán bán hàng từ A-Z Ngọc Thảo - Hưng Yên

  Nội dung: Phần 1: Hướng dẫn và đào tạo viết phần mềm quản lý kế toán bán hàng trên nền desktop Phần 2: Triển khai và hướng dẫn viết phần mềm bán hàng cho công ty Ngọc Thao -Hưng Yên Ngày bắt đầu: 01/07/2022
 8. A

  Khóa học viết phần mềm quản lý và triển khai dự án quản lý dự án Cty Đoàn Minh Công

  Khóa học gồm 3 phần: Phần 1: Học viết phần mềm quản lý bán hàng từ A-Z Phần 2: Phân tích và thiết kế phần mềm quản lý dự án Phần 3: Triển khai Ngày bắt đầu:18.04.2022 Địa điểm: Online và tại Hải Dương
 9. A

  Khóa học lập trình website từ cb-nc bạn Thanh Phương 28.09.2022

  Ngày bắt đầu: 28.09.2022 Số lượng bài học:16
Top